Stel cookie voorkeur in

Werken op de chromebooks

Sinds dit jaar werken groep 7 en 8 met Chromebooks. De kinderen werken tijdens spelling en rekenen op hun Chromebook via Snappet. Een digitale leermethode. De kinderen hebben allemaal een Google Drive account en gebruiken dit om presentaties voorbereiden, boekbesprekingen en huiswerkopdrachten voor te bereiden. Tevens kunnen de kinderen op internet informatie zoeken en deelnemen in een algemene klassenomgeving 'classroom', hier kan de juf of meester huiswerk in zetten, berichtjes sturen en de leerlingen kunnen hier hun huiswerk weer inleveren.

Welkom 21 eeuwse vaardigheden!