Stel cookie voorkeur in

Luizenprotocol

 

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan hoofdluis gemakkelijk van de één naar de ander worden overgebracht. De school is, ongewild, zo’n plaats. Wij zijn van mening dat zowel ouders als school verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen. Om het hoofdluis probleem onder controle te houden is op onze school in samenwerking met een ouderwerkgroep gekozen voor een systematische aanpak. Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal de leerkracht van het kind contact met de ouders opnemen.

 

Luizenprotocol

Luizen Coördinator vanuit school: Daniëlle Prins (0223-540903)

2e Aanspreekpunt vanuit school: Simone Bosman (0223-540903)

 

Werkwijze  

-Op de eerste maandag na elke vakantie (zomer-, herfst-, kerst-, voorjaar- en meivakantie) worden alle klassen gecontroleerd op hoofdluis door de luizen werkgroep. De controle start gelijk om 08.25 uur bij aanvang van de les.  

-De controle vindt plaats per groep, waarbij de kinderen gewoon op hun plek in de klas blijven zitten.  

-De controle wordt uitgevoerd met de handen, niet met een luizenkam.  

-Aan de kinderen wordt geen melding gedaan van de bevindingen. De luizen coördinator meldt de bevindingen per klas aan de betreffende leerkracht. De leerkracht neemt contact op met de ouders en wijst ze op behandelinformatie die te vinden is op de website van de school.  

-Wanneer er hoofdluis wordt gevonden hoeft een kind NIET te worden opgehaald van school. Wanneer er heel veel luizen en neten worden gevonden, zal de leerkracht wel contact met de ouders opnemen voor overleg.

-Op de leerlingenlijst wordt bijgehouden bij welk(e) kind(eren) er hoofdluis wordt geconstateerd.  

-De andere kinderen in de betreffende klas(sen) ontvangen dezelfde dag een mail van het aanspreekpunt vanuit het team met daarin de verwijzing naar de informatie op de website van de school.  

-In geval van vragen/problemen neemt de leerkracht contact op met de luizen coördinator.  

-Bij vragen van ouders kan de leerkracht doorverwijzen de luizen coördinator of naar de GGD.  

-Een luizenouder blijft altijd discreet, de resultaten van de controle worden alleen met de leerkracht en luizen coördinator gedeeld.  

-Kinderen waar een hoofdluis of een vermoeden van hoofdluis wordt geconstateerd, worden door een tweede luizenouder of de luizen coördinator nogmaals gecontroleerd.

Nacontrole

Na 2 weken wordt de betreffende klas nogmaals gecontroleerd op hoofdluis.

 

Tussentijds vaststellen van luizen

Wanneer een ouder aan de leerkracht meldt dat zijn/haar kind luizen heeft (gehad), of een leerkracht merkt op dat een kind luizen heeft, wordt de luizen coördinator direct op de hoogte gesteld en wordt zo snel als mogelijk een extra luizencontrole ingepland in de betreffende klas.

Tenslotte

www.ggdhn.nl  (zoekfunctie hoofdluis) of telefoonnummer 088-0100555

www.rivm.nl/hoofdluis

www.landelijksteunpunthoofdluis.nl  

 

Dit protocol is gedeeltelijk gebaseerd op het advies van de GGD en Landelijk Steunpunt Hoofdluis.