Stel cookie voorkeur in

Pedagogisch klimaat

Kinderen hebben behoefte om erbij te horen en zich op school thuis te voelen. Vanuit verbondenheid en veiligheid komt een kind beter tot leren. We werken met de methode De Vreedzame School, waarin groepsvorming, samenwerken, conflicthantering en het uiten van gevoelens centraal staan. Met deze methode als basis leren wij de leerlingen hoe ze respectvol met elkaar omgaan. Omdat de leerlingen in alle groepen de lessen volgen, wordt op school dezelfde taal gesproken.

Bij veiligheid denken wij niet alleen aan een veilige speel- en werkomgeving. Het bieden van een warm en positief pedagogische klimaat staat bij ons hoog in het vaandel: je kunt altijd bij de leerkracht terecht, er wordt naar je geluisterd en je wordt gewaardeerd om wie je bent.

“Omdat iedereen uniek is en we daar goed mee om willen gaan...”