Stel cookie voorkeur in

Onderzoekend Leren

Ieder kind is uniek, ook wat betreft zijn of haar interesses, mogelijkheden, talenten en de manier waarop het leert. Kinderen zijn van nature leergierig en nieuwsgierig. Wat wij graag zien is een leerling die gemotiveerd is, initiatieven neemt en open staat voor wat er in zich zijn of haar leefomgeving afspeelt. Vanuit deze basishouding van onze leerlingen (het willen weten en willen begrijpen) helpen we ze met het ontwikkelen van vaardigheden (open vragen stellen, waarnemingen verwoorden, verbanden leggen en betrouwbare conclusies trekken). Op deze manier vergroten ze hun kennis.

In de onderbouw (groep 1 t/m 3) worden kinderen uitgedaagd om vanuit spel te onderzoeken en te ontdekken. In de groepen 4 t/m 8 geven we het onderzoekend leren vorm en inhoud binnen de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek). Hierbij is de methode Argus Clou een belangrijke bron. Ook worden de Techniektorens ingezet bij het onderzoekend leren. 

“Omdat we nooit uitgeleerd zijn...”