Stel cookie voorkeur in

Missie en visie

We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Welbevinden is voorwaarde om tot leren te komen. Ons doel is om het beste uit ieder kind te halen. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. Het is de taak van De Sluis om elk kind volop ruimte te geven om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Hierbij zijn de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie van groot belang. 

We beschouwen de school als een samenleving in het klein. We schenken aandacht aan uiteenlopende meningen. Bij ons is iedereen welkom, we hebben respect voor ieders geloofs- en levensovertuiging. Belangrijk hierbij is om kinderen kennis te laten maken met achtergronden van diverse denkwijzen, zonder te overtuigen en hierdoor het begrip voor elkaar te vergroten. Onderwijzen en opvoeden gaan hand in hand. Samen met ouders zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Naast het opdoen van de nodige kennis en vaardigheden, helpen we de kinderen gedurende hun basisschooltijd om zich voor te bereiden op hun latere rol in de grote samenleving en succesvol te kunnen starten aan het voortgezet onderwijs. 

“Omdat dit is wie wij zijn en waar we voor staan...”