Stel cookie voorkeur in

Inschrijven

Zodra een kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op De Sluis en zo de sfeer te proeven. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directie, Michiel Drijver. Met de komst van Passend Onderwijs in augustus 2014 is de aanmeldprocedure wat gewijzigd. Als u na het oriëntatiebezoek besluit dat De Sluis een fijne school is voor uw kind, vult u een aanmeldingsformulier in. Op deze wijze verkrijgt de school actuele informatie over uw kind. Na de aanmelding zullen wij bekijken of er mogelijk extra ondersteuning nodig is voor deze aangemelde leerling. Wanneer de school -in uitzonderlijke gevallen- deze benodigde ondersteuning niet kan bieden, gaan wij samen met u op zoek naar een passende plek voor uw kind, Vóór de vierde verjaardag mag uw kind enkele dagdelen komen kennismaken met de leerkracht en de groep. Wij verwachten dat een vierjarige zindelijk is bij aanvang van de schoolperiode en zichzelf kan helpen bij en na een toiletbezoek. Mocht dit om medische redenen niet zo zijn, overlegt u dan even met de leerkracht? Samen zoeken wij dan naar een passende oplossing.

De Sluis
De Verwachting 2
1761 VM Anna Paulowna
telefoon 0223 - 540903

info@obsdesluisap.nl